dijous, 29 de setembre del 2022

Restauració de la façana de l'església i del campanar d'Otos
EL PROCÉS DE RESTAURACIÓ

En novembre de 2020 vam escriure l'entrada Es projecta la restauració del campanar d'Otos i 2 anys després podem anunciar que s'han realitzat les obres. S'ha tractat d'un procés llarg i dificultós que finalment s'ha executat gràcies a l'esforç del consell parroquial d'Otos. 


El passat dimecres 28 de setembre es van iniciar les obres de restauració de la façana de l'església de la Immaculada Concepció d'Otos i el seu campanar. 
Després de més de dos anys de retard plens de dificultats, finalment ha començat el projecte que porta endavant el consell parroquial i el rector Ender Reyes. Es tracta d'una actuació que beneficiarà al conjunt del municipi des del punt de vista turístic i del patrimonial gràcies a la revalorització d'un edifici tan emblemàtic, visible i cèntric d'Otos. 
La façana principal de l'església presentava una degradació considerable i perill de possibles despreniments. Per tant, la parròquia ha materialitzat una obra esperada i ambiciosa amb la finalitat de millorar l'aspecte exterior de l'edifici i també les humitats. Al projecte redactat per Tecum Arquitectura s'ha optat per picar i eliminar el revestiment deteriorat que cobreix la paret. Posteriorment s'aplicarà un nou morter i, sobre ell, una imprimació i dos capes de pintura al silicat transpirable, de color i acabat en mate. De forma que serà un tractament molt més durador en el temps que els anteriors, en els quals es va repintar amb capes que han saltat per la seua exposició atmosfèrica permanent. 
També està previst extraure la pedra original de la façana a la zona de la socolada inferior, un espai que està més exposat a la brutícia i que permetrà expulsar la humitat de la paret. A més, al lateral esquerre de la façana s'instal·larà un retaule ceràmic antic dedicat a la Puríssima que ha sigut regalat per Josep Escrivà, rector d'Otos en la dècada de 1970.
Façana de l'església ca. 1960


Restauració de la façana en 1974

Degradació en 2021El temple parroquial es va construir entre els anys 1724 i 1748. Al llarg de les últimes dècades s'han efectuat diverses actuacions sobre la façana. La primera d'elles es va realitzar en 1974 amb motiu del IV centenari de la fundació de la parròquia d'Otos l'any 1574 per l'arquebisbe Juan de Ribera. Va resultar bastant agressiva al suprimir algunes decoracions originals de pedra. Tanmateix, es va instal·lar una escultura de la Mare de Déu a la fornícula superior de la porta (estava buida des de la destrucció de l'anterior en la Guerra Civil) i es va substituir la Cruz de los Caídos franquista per una altra de tipus ceràmic al lloc on ara s'instal·larà el retaule ceràmic de la Puríssima. Posteriorment, en 1996, amb motiu de la celebració de la primera missa de Benjamín Fayos, es va restaurar la valuosa xapa que cobreix les fulles de la porta d'entrada al temple, a la qual estan esculpits els símbols de les lletanies marianes com són el sol, la lluna o el pou de saviesa.  
L'actuació més recent va tindre lloc el 1999 abans de l'ordenació sacerdotal a Otos de Juan Antonio Cabanes. Fa 23 anys, els pintors Bataller de Castelló amb una grua restauraren algunes parts del revestiment i aplicaren una capa de pintura que va resultar bastant efímera. També, en aquell moment, l'Ajuntament va instal·lar una rabosa metàl·lica confeccionada per Ximo Boluda al rombe decoratiu que hi ha davall de la campana major, com a homenatge a la llegenda otosina de la raboseta.

L'actuació actual és necessària però presenta el problema del seu finançament. Atés que ha sigut denegada la subvenció de la Conselleria de Cultura i se li ha de fer front bàsicament amb les aportacions dels feligresos locals que tornaran el prèstec sense interessos concedit per l'Arquebisbat. Lamentablement, aquesta limitació de recursos impedirà executar alguns detalls de l'actuació. Esperem que gaudim prompte d'una façana restaurada i que s'actue també en l'estructura interior del temple.

28 de setembre de 2022L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les obres de restauració s'han dilatat des del 28 de setembre fins al dia 29 de novembre. Durant aquest temps s'han hagut de modificar alguns plantejaments previstos inicialment, com sol ocórrer durant les restauracions i també es va traslladar el culte a l'ermita diverses setmanes per facilitar l'accés dels feligresos. 
Entre les actuacions realitzades cal remarcar que s'ha utilitzat un revestiment de morter d'un color quasi blanc, perquè l'ocre previst (més resistent al pas del temps) incrementava el cost de les obres. També es va decidir lluir de nou la socolada inferior deixant al decobert únicament algunes pedres de major grandària i s'ha pintat d'un color marró rongenc tan la socolada inferior com dues sanefes verticals en el cos central de la façana i també en alguns remats del campanar. Per al dia de la benedicció de les obres només han quedat alguns detalls com ara la instal·lació d'unes xarxes als finestrons superiors amb els quals la parròquia impedirà l'entrada de les aus que estaven corroent l'antic rellotge municipal.
També cal destacar la instal·lació a la façana d'un plafó cèràmic del segle XVIII dedicat a la Puríssima.El 8 de desembre, finalitzada la solemne missa de la Puríssima, el rector Ender Reyes va beneir les obres de restauració. Tot seguit, es va oferir un vi d'honor als assistents.

Benedicció de la reforma, 8-12-2022
    EL PROCÉS DE RESTAURACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Los feligreses pagan la restauración de la fachada de la iglesia de Otos

José Luis G. Llagües  Levante-emv
Otos | 03·10·22 | 21:02El pasado miércoles 28 de septiembre comenzaron las obras de restauración de la fachada y el campanario de la iglesia de Otos. Planteado en 2017, el proyecto ha tenido que esperar al beneplácito del Ayuntamiento y de la dirección general de Patrimonio para ser una realidad al tratarse de un Bien de Relevancia Local (BRL). A su vez, desde parroquia de la Inmaculada Concepción solicitó una ayuda en la línea de subvención para la rehabilitación de la fachada y campanario de la iglesia a la conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Desde el departamento autonómico confirmaron ayer a Levante-EM que solicitud «se ha tenido que desestimar por insuficiencia presupuestaria, ya que la documentación no ha obtenido la puntuación suficiente, siguiendo los criterios establecidos en bases y convocatoria, para llegar a ser adjudicataria». 

Ante esta tesitura, la parroquia solicitó un préstamo sin intereses de 18.000 euros al arzobispado para poder realizar los trabajos. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 35.000 euros, que se completó gracias a fondos propios y una aportación municipal.

Mariola Nàcher es miembro del Consell parroquial y ha participado en todo el proceso. Ayer explicó que han adquirido el compromiso de devolver de forma mensual:«Lo sufragaremos con nuestras recaudaciones o con iniciativas solidarias. Si al final de año podemos adelantar más recursos de lo previsto, lo haremos». 

«Hemos pedido por dos ocasiones la ayuda a Cultura y por dos veces se ha desestimado. En un principio pensamos en pintar la fachada, pero vimos que los daños eran peores de los previstos y ampliamos las actuaciones también al campanario», expuso Nàcher. El proyecto ha sido redactado por la firma Tecum Arquitectura y se ha optado finalmente por picar y eliminar el revestimiento deteriorado que cubre la pared. Posteriormente se aplicará un nuevo mortero y, sobre él, una imprimación y dos capas de pintura al silicato transpirable, de color y acabado mate.

También está previsto extraer la piedra original de la fachada en la zona del zócalo inferior, un espacio que está más expuesto a la suciedad y que permitirá expulsar la humedad de la pared. Además, al lateral izquierdo de la fachada se instalará un retablo cerámico antiguo dedicado en la Purísima que ha sido regalado por Josep Escrivà, rector de Otos en la década del año 1970. 

Estructura interior
Desde el Consell Parroquial también alertaron ayer que el templo de Otos también necesita una intervención en su estructura interior: «Se tendrá que arreglar, pero para nosotros y los fondos de los que proponemos son palabras mayores, no podemos llegar ni a pensar en esas cifras». 

El templo parroquial se construyó entre los años 1724 y 1748. La actuación más reciente tuvo lugar en el año 1999 antes de la ordenación sacerdotal en Otos de Juan Antonio Cabanes. 

«Todo es más difícil, cada vez viene menos gente»

La financiación es el principal escollo que se presenta a la hora de completar la rehabilitación de la iglesia de Otos. Sin embargo, no es el único obstáculo. Mariola Nàcher, portavoz del Consell Parroquial, confirmó que la poca renovación entre los feligreses también es un escollo: «Cada vez hay menos gente joven entre la feligresía y esto es un problema real. Es algo que no podemos obviar».

Ràdio Ontinyent. 3 d'octubre de 2022


 Ara La Vall . 3 d'octubre de 2022


Otos restaura el campanario y la fachada de la iglesia tras dos años de retraso

B.G.  Las Provincias
Viernes, 30 septiembre 2022

Después de más de dos años de retraso por diferentes dificultades, la parroquia de la Inmaculada Concepción de Otos ha podido iniciar las obras de restauración de la fachada y campanario de la iglesia. El proyecto ha sido impulsado por el consejo parroquial junto con el rector Ender Reyes, con el fin de mejorar el aspecto exterior del edificio y también las humedades.

La actuación cuenta con un presupuesto de más de 30.000 euros que sufragará íntegramente la parroquia, al haberles sido denegada la solicitud de la Conselleria de Cultura. Ha sido gracias a donaciones y también a diferentes campañas para recaudar fondos como se ha conseguido parte de esa cantidad, el resto hasta completarla les ha sido prestada por el Obispado.
Según el proyecto redactado por Tecum Arquitectura, la empresa adjudicataria, la solución que se le dará a la fachada principal, que presenta un considerable estado de degradación con el consecuente peligro por posibles desprendimientos, es picar y eliminar el revestimiento deteriorado.

Por tanto, se aplicará un nuevo mortero y sobre él, una imprimación y dos capas de pintura al silicato transpirable, de color y acabado en mate. Se trata de un tratamiento mucho más duradero en el tiempo que los anteriores, en los que se repintó con capas que han saltado por su exposición atmosférica permanente.
También está previsto extraer la piedra original de la fachada a la zona del zócalo inferior, un espacio más expuesto a la suciedad y que permitirá expulsar la humedad de la pared. Además, en el lateral izquierdo de la fachada se instalará un retablo cerámico antiguo dedicado a la Purísima que ha sido regalado por Josep Escrivà, párroco de Otos en la década de 1970.

Actuaciones anteriores
Según explica el cronista oficial de Otos, Daniel Alonso, esta iglesia data de la primera mitad del siglo XVIII y, aunque su valor artístico no es de tanta importancia como la de otros templos de la comarca, sí que está considerada como Bien de Relevancia Local y se trata de un edificio emblemático y muy visible, al ubicarse en la calle principal del municipio, que es muy visitado por su ruta de los relojes.
A lo largo de las últimas décadas se han realizado diversas actuaciones sobre la fachada. La primera de ellas en 1974 con motivo del IV centenario de la fundación de la parroquia de Otos en 1574 por el arzobispo Juan de Ribera. Según explica el cronista, esta actuación resultó bastante agresiva al suprimir algunas decoraciones originales de piedra.

Posteriormente, en 1996, se restauró la chapa que cubre las hojas de la puerta de entrada al templo, en la que están esculpidos los símbolos de las letanías marianas como son el sol, la luna o el pozo de sabiduría. La actuación más reciente tuvo lugar en 1999, pero se realizó una actuación superficial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada